top of page

Opiniowanie

Sprawdzanie tekstu w dokumencie

Prywatne opinie psychiatryczne
dla stron procesu sądowego

Opinie prywatne nie są tożsame z opiniami sporządzanymi na polecenie sądu przez biegłych sądowych, nie zastępują one opinii biegłych sądowych i nie są one dowodem na okoliczności wymagające wiadomości specjalnych, choćby jej autorem była osoba wpisana na listę biegłych sądowych. Opinia prywatna to jedynie "wzmocnione" stanowisko strony, Przedstawienie przez stronę kwestionującą opinię biegłego sądowego, opinii prywatnej przeciwstawnej do ekspertyzy sporządzonej na polecenie sądu, stanowi uzasadniony argument przemawiający za potrzebą zlecenia sporządzenia opinii uzupełniającej bądź opinii innych biegłych lub instytutu naukowego. 

 • Spotkanie konsultacyjne:
  - porada pierwszorazowa 150 zł

  - porada kolejna 100 zł

   

 • Sporządzenie pisemnej opinii 200zł/godzinę pracy:
  - czytanie akt średnio 1 minuta / 1 stronę lub 60 minut / 1 tom,
  - pisanie opinii średnio 100 znaków / minutę.

Rejestracja telefoniczna, osobista, lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-18.00.

bottom of page