top of page

Porady psychiatryczne ambulatoryjne

Lekarz i pacjenta

Rejestracja telefoniczna, osobista, lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-18.00.

Porada pierwszorazowa - 250zł

Pierwsza porada lekarska obejmująca: 

  • zebranie wywiadu i  ocenę stanu psychicznego,

  • zalecenie niezbędnych badań psychologicznych i laboratoryjnych,

  • ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego.

  • wydanie niezbędnych zaświadczeń i recept

Na pierwszą wizytę proszę przynieść posiadaną dokumentację medyczną oraz spis dotychczas zażywanych leków.

Porada kolejna - 150zł

Porada lekarska kontynuująca leczenie obejmująca:

  • ocenę stanu psychicznego i postępów leczenia.

  • zalecenie niezbędnych kontrolnych badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych,

  • wydanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia, recept i zaświadczeń.

bottom of page